Lietošanas noteikumi

ATACHE Interneta veikala lietošanas noteikumi:

Noteikumi nosaka attiecības starp SIA „RAGNE” un fizisku/juridisku personu (turpmāk – Lietotājs), kas apmeklē interneta veikalu www.ATACHE.LV/SHOP (turpmāk – ATACHE.LV).

Lūdzu rūpīgi izlasiet SIA „RAGNE” piederošā interneta veikala ATACHE.LV lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) par katru ATACHE.LV apmeklēšanas reizi. Apmeklējot ATACHE.LV, Jūs piekrītat Noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, Jums nav atļauts apmeklēt ATACHE.LV. Jūs nevarēsiet iegadāties mūsu piedāvātās preces un pakalpojumus un Jums nekavējoties jāpārtrauc lietot ATACHE.LV. 

Šie Noteikumi ir piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. ATACHE.LV Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram ATACHE.LV Lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav ATACHE.LV reģistrēts Lietotājs. ATACHE.LV lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem, t.sk., visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram ATACHE.LV Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. 

1.SIA „RAGNE” ir interneta veikala ATACHE.LV īpašnieks un uzturētājs. 

2.SIA „RAGNE” ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt ATACHE.LV Noteikumus un jebkuras izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas ATACHE.LV. 

3. ATACHE.LV dizains un publicētie materiāli ir autortiesību aizsardzības objekti. 

4. ATACHE.LV izvietotās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir sadarbības partneru reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes. 

5.Interneta veikala ATACHE.LV visas preču cenas ir norādītas EIRO (EUR) ar iekļautu PVN likmi. Preču piegāde NAV iekļauta norādītajā cenā.

6.Visām publikācijām ATACHE.LV ir informatīvs raksturs. SIA „RAGNE” patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot ATACHE.LV jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma. 

7. ATACHE.LV preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas. 

8. ATACHE.LV publicēto materiālu izmantošana ir saskaņojama ar SIA „RAGNE” un atsauce uz to ir obligāta. 

9.Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kas nepieciešamas preču iegādei un to piegādei. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

10.Doto Noteikumu neievērošanas gadījumā ATACHE.LV patur tiesības atteikt klientam pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt pieeju ATACHE.LV, kā arī anulēt pasūtījumus vienpusējā kārtībā. 

11. ATACHE.LV patur tiesības nepiegādāt preci, ja klients nav veicis preces apmaksu. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona. 

12.Katram reģistrētajam ATACHE.LV Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus. 

13.Reģistrējoties ATACHE.LV klientu datu bāzē, Lietotājs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi. Personas datu drošība tiks aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiks saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas. SIA „RAGNE” neizpauž datus par klientu veiktajiem pirkumiem trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kad to pieprasa LR varas iestādes. 

14.Iepirkšanās kārtību ATACHE.LV nosaka LR Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 par Distances līgumu ar tā grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005.gada 15.martam. LR Ministru Kabineta Noteikumi nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atpakaļnosūtīšanas izdevumus ir jāsedz klientam. 

15. Preces atgriešana darbojas uz jebkuru internetveikalā iegādāto preci, kas atrodas oriģinālā iepakojumā, nav atvērta, lietota, vai mehāniski bojāta pēc tās iegādes. 

16. Preces atgriešanai ir jāiesniedz iesniegums adresēts pa pastu, vai personīgi ierodoties Cēsu ielā 31, k.3, 8. K.t., Rīga LV-1012 SIA „RAGNE” ar vēlmi atteikt pasūtījumu, kurā tiek norādīts pirkuma datums, pasūtījuma numurs, veiktais pasūtījums, tā kopsumma. Darījuma summas atmaksu Kartes lietotājam, tajā skaitā, gadījumos, kad Kartes lietotājs ir atcēlis/atteicies no Pasūtījuma un/vai no apmaksātās preces vai pakalpojuma, ja prece/pakalpojums netika sniegts/netika sniegts pienācīgā kārtībā vai preces/pakalpojuma pirkums – pārdevums nav noticis citu iemeslu dēļ, Uzņēmums veic tikai bezskaidras naudas veidā uz maksājumu kartes, ar kuru tika veikts Darījums, kontu. SIA “RAGNE” veic naudas atgriešanu 14 dienu laikā pēc iesnieguma un preces saņemšanas. 

17. ATACHE.LV un Lietotāja saistību atruna ir spēka veicot Lietotājam pasūtījumu jebkurā veidā, izmantojot e-veikalu, tālruni, e-pastu.

18. ATACHE.LV atrodamā informācija nerada nekādas juridiskas saistības starp Lietotājiem un SIA „RAGNE”.

19. ATACHE.LV Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas tieši vai netieši aizskar ATACHE.LV īpašnieka tiesības un likumīgās intereses. 

20.Atkaribā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās administratīvās vai kriminālās atbildības. 

21. ATACHE.LV veikto pasūtījumu līgumi netiek saglabāti. 

22. ATACHE.LV publicēto preču un cenu piedāvājumi ir spēkā, kamēr konkrētā prece ir noliktavā, ja vien pie konkrētā produkta nav norādīts savādāk.